Design Lead

Vässa dina kunskaper inom digital kommunikation, design och kreativ problemlösning – från strategi till genomförande.

Location

Stockholm

Uppfyll behoven i dagens branscher

This program is delivered in English.

Delta i en djupt samarbetande, snabbrörlig miljö som speglar den moderna arbetsplatsen. Oavsett om du för närvarande arbetar som kreativ strategiker eller i en ledningsfunktion, kommer programmet Designansvarig att vässa dina kunskaper om koncept och utmana dig att lösa reella problem.

Allt kursinnehåll är utformat för att möta behoven i dagens branscher och det förmedlas av branschproffs i framkanten av sina områden. Riktiga projektkrav från riktiga kunder bildar kärnan i programmets moduler och dessa utvecklas i nära samarbete med vårt nätverk av branschpartners.

Utveckla nya kunskaper

Skaffa kunskaper inom planering, forskning, användarupplevelse, användarcentrerad design, affärsutveckling och entreprenörskap och lämna programmet med förmågan att skapa affärsstrategier, utveckla koncept, förstärka varumärken, navigera i gruppdynamik och utöva självledarskap.

Den snabbrörliga digitala världen behöver skickliga experter på problemlösning. Fokusera på dina styrkor, utveckla nya kunskaper och bli redo för branschen med vårt ettåriga program Designansvarig. Den kommer att ge dig kraften att utveckla dina befintliga kunskaper inom visuell kommunikation och design, förbereda dig för en karriär som designansvarig, art director, strategiker eller UX-designer.

Kunskaper för att skynda på din karriär

När du tar examen kommer du att ha en djupare förståelse för hur man utformar kommunikationsstrategier för implementering i en stor mängd olika digitala media. Du kommer att ha lärt dig att utveckla visuella koncept och idéer för digitala produktioner, tjänster och tillämpningar. Du kommer att kunna hantera kommersiella relationer effektivt och sälja in idéer för att stärka din karriär som designansvarig, strategiker eller art director.

Skaffa kunskaper som är relevanta för branschen
Allt kursinnehåll är utformat för att möta behoven i dagens branscher och det förmedlas av branschproffs i framkanten av sina områden. Riktiga projektkrav från riktiga kunder bildar kärnan i programmets moduler och dessa utvecklas i nära samarbete med vårt nätverk av branschpartners.

På Hyper Island skapade jag en mental inställning som gör det möjligt för mig att bli den bästa versionen av mig själv. Att lära mig reflektera över mitt privat- och yrkesliv är det viktigaste verktyget jag någonsin lärt mig.

Wout Arets
Creative @ Dawn

Öppenheten och ärligheten som jag mötte hos människorna under min tid på Hyper Island vidgade mitt perspektiv på världen och gjorde mig medveten om hur enkelt det är att skapa sin drömkarriär.

Felipe Câmara
Design and Innovation Lead at Philips

Yrkesutbildning när den är som bäst

Det här programmet är ett yrkesdiplomprogram vilket innebär att du kommer att utöva erfarenhetsbaserad inlärning. Inga läroböcker, tester eller traditionella lärare. Du kommer istället att vara en del av en samarbetande utbildningmiljö med hög energi som speglar den moderna arbetsplatsens dynamik. Omgiven av olika talanger och branschexperter från hela världen kommer du att få chansen att skapa lösningar baserat på riktiga problem hos riktiga kunder.

Gå med i ett globalt nätverk
Ex-studenter från Hyper Island och våra samarbetspartners finns i alla delar av världen. Gå med i vårt globala nätverk av radikala tänkare och människor som skapar förändring.