Data Analyst

Upptäck hur man samlar in, analyserar och drar relevanta slutsatser av information för att ge stöd till beslutsfattare för att de ska kunna ta bättre och smartare affärsbeslut.

Location

Stockholm

Ta informationsdrivna beslut som gör skillnad

This program is delivered in English.

90 % av världens information har skapats under de senaste två åren via sensorer, sociala medier, bilder, affärstransaktioner och geografiska signaler från smartphones. Med stora informationsstrukturer följer nya konkurrensfördelar och företag måste lära sig hur man hanterar och analyserar information för att få ut värdefull insikt och kunskap som grund för strategiska beslut. Programmet Informationsanalytiker är ett sätt för dig att lära dig hur man samlar in, analyserar och drar relevanta slutsatser av information för att ge stöd till beslutsfattare för att de ska kunna ta bättre och smartare affärsbeslut.

Informationsdriven tillväxt
I dagens värld av marknadsföring och affärsutveckling kommer du allt oftare att finna personer som nästan bara ägnar sig åt information. De kan kallas informationsanalytiker, tillväxthackers, informationsdrivna marknadsförare eller bara strategiker. Det som förenar dem är att de har hittat ett sätt att utnyttja kraften i information. De använder den för att skapa affärsstrategier, marknadsföringsplaner och för att påverka utvecklingen av tjänster och produkter.

Vad du lär dig

Skaffa de kunskaper som är mest efterfrågade
Information ändrar det sätt som marknadsföring och affärer sker på. Programmet Informationsanalytiker på 80 veckor ger dig kunskaperna för att starta eller skynda på en karriär inom marknadsföring, strategi eller entreprenörskap. Du tillbringar 53 veckor på vårt campus i Stockholm samt 27 veckor med praktik någonstans i världen.

Meningsfullt historieberättande
Att förstå information kommer att ge dig en stabil grund för meningsfullt historieberättande. Lär dig hur man använder informativ grafik, visualisering av information och kartor för att skapa riktade historier för en framgångsrik marknadsföringsaktivitet. Skaffa praktisk erfarenhet i arbetet med visualisering av information för att skapa tydliga budskap.

De rätta verktygen
Identifiera, analysera och presentera statistisk information med vanliga statistiska metoder och verktyg. Lär dig att dra slutsater av information, göra förutsägelser och lösa problem. Använd de kunskaper du skaffat för att skapa unika affärsidéer och presentera dem för en kund. Lär dig att hålla effektiva presentationer för att sälja in dina idéer och koncept.

Källa och tolkning
Studenterna får möjlighet att utforska var värdefull information kan hämtas, både i interna och externa system och de utmanas att kritiskt utvärdera och dra slutsatser från hårda fakta. Lär dig hur man arbetar med program för affärsintelligens för att hjälpa företag att ta strategiska affärsbeslut.

Kunskaper för att skynda på din karriär

Kompetenser som är mycket eftersökta
Innan vi lanserade programmet Informationsanalytiker kontaktade vi vårt nätverk och där har vi fått ett överväldigande stöd från företag som vill anställa informationsanalytiker. Bara i Sverige förväntas det inom de närmaste fyra åren behövas 5 200 informationsanalytiker i olika branscher. Dessutom är allt kursinnehåll utformat för att möta behoven hos dagens branscher och det förmedlas av branschproffs i framkanten av sina områden. Riktiga projektbehov från riktiga kunder bildar kärnan i programmets moduler och dessa utvecklas i nära samarbete med vårt nätverk av branschpartners.

Starta din karriär
Insikterna, kunskapen och kompetensuppsättningen du skaffar dig kommer att kunna ge dig en befattning som informationsanalytiker, strategiker, marknadsanalytiker, konverteringsspecialist eller marknadsstrategiker och mycket annat.

Yrkesutbildning när den är som bäst

Det här programmet är ett yrkesdiplomprogram vilket innebär att du kommer att utöva erfarenhetsbaserad inlärning. Inga läroböcker, tester eller traditionella lärare. Du kommer istället att vara en del av en samarbetande utbildningmiljö med hög energi som speglar den moderna arbetsplatsens dynamik. Omgiven av olika talanger och branschexperter från hela världen kommer du att få chansen att skapa lösningar baserat på riktiga problem hos riktiga kunder.

Gå med i ett globalt nätverk

Ex-studenter från Hyper Island och våra samarbetspartners finns i alla delar av världen. Gå med i vårt globala nätverk av radikala tänkare och människor som skapar förändring.