Content Developer

Förbered dig själv inför nästa steg i din karriär. Du tillbringar 45 veckor på vårt campus i Stockholm samt 20 veckor med praktik någonstans i världen.

Location

Stockholm

Delta i innehållsrevolutionen

Innehållsexperter är mycket eftersökta. Det här programmet är utformat för att ge dig de kunskaper som är mest efterfrågade inom innehållsutveckling just nu. Du kommer att kombinera praktiskt kreativt arbete och kundinsikter för att lösa reella marknadsbehov.

Skaffa kunskaper som är viktiga för branschen
Det här programmet kommer att utveckla din kritiska förmåga att bedöma kvaliteten på innehåll i olika strategiska sammanhang. Du kommer att bemästra kunskaper som t.ex. historieberättande, skapande av innehåll, videoproduktion och författande. Du kommer även att få de kunskaper du behöver för att lyckas i strategi-, planerings och produktionsfaserna – samt metoder för analys och mätning av digitala kanaler.

Programmet omfattar de trender som påverkar marknadsföring, kommunikation och försäljning ur ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv. Du kommer att lära dig de senaste, globala, framtida trenderna som driver företag och marknad framåt.

Kursinnehåll

Tjugohundratalets historieberättande består av mer än bara ord

Programmet Innehållsutvecklare är 65 veckor och kommer att utveckla din kritiska förmåga att bedöma kvaliteten på innehåll i olika strategiska sammanhang. Du kommer att tillbringa 48 veckor på vårt campus i Stockholm samt 17 veckor med praktik någonstans i världen.

Kunskaper om historieberättande

Skaffa djupgående kunskap om kreativitet och författande, strategisk användning av text, bild, film och ljud i digitala kanaler. Du kommer att bemästra kunskaper såsom historieberättande, skapande av innehåll, videoproduktion och författande.

Kulturell medvetenhet

Få en förståelse för hur de kulturella och psykologiska inkörsportarna för att skapa spännande innehåll och producera framgångsrika affärsstrategier. Du kommer att lära dig allt om de senaste, globala och framtida trenderna som driver företag och marknadsföring.

Rätt terminologi

Lär dig alla grundläggande termer, koncept och definitioner kring innehållsutveckling. Bemästra hur man skapar, skriver och producerar innehåll för bloggar, mobilappar, podcasts, webbplatser och VR. Få en grundläggande förståelse för marknadsföring, kommunikation, försäljning, informationsanalys, publicering, public relations, frontend-utveckling och videoproduktion.

Användbara insikter

Lös komplicerade affärs- och strategiutmaningar med designtänk och användarcentrerade tillvägagångssätt och lär dig de juridiska aspekterna kring innehållsproduktion och distribution. Du kommer även att få de kunskaper du behöver för att lyckas i strategi-, planerings och produktionsfaserna – samt metoder för analys och mätning av digitala kanaler.

Karriärmöjligheter

Skaffa kunskaper som är relevanta för branschen

En studie konstaterade nyligen att 76 % av de nordiska företagen arbetar med innehåll och 58 % vill öka sina utgifter för innehåll under det kommande året.

När du har slutfört programmet kommer du att ha tillgång till karriärer inom marknadsföring, kommunikation, PR och/eller sociala medier på en kreations- eller kommunikationsbyrå, eller en intern kommunikationsavdelning på ett större eller nystartat företag. Vi anser detta vara ett faktum då vi har kontaktat kreativa byråer, ledande banker, privata organisationer och varumärken inom programvara. Dessa är några av sveriges mest attraktiva arbetsgivare och de är engagerade i att anställa Hyper Island-studenter från det här programmet. Läs mer på Hyper Islands LinkedIn-sida för ex-studenter. 

Efter examen från programmet Innehållsutvecklare kommer du att ha kunskaper att utveckla och skapa koncept för relevant innehåll baserat på mål, affärsmål och målgrupper. Du kommer att kunna:

  • Använda olika distributionskanaler kreativt och effektivt
  • Leda processen för innehållsplanering så att den motsvarar målen för marknadsföring, försäljning, public relations och kommunikation.
  • Tillämpa metoder och processer baserat på ”designtänk” och användarcentrerad design och produktion
  • Genomföra praktiska produktionssteg för text, bild, design, frontend-video och -ljud
  • Tillämpa processen för kvalitetssäkring av koncept och produktion
  • Skaffa information om resursallokering inom forskning, analys, innehållsutveckling och distribution

Min tid på Hyper Island fick mig att bli mer öppensinnad, mer kreativ och den har verkligen hjälpt mig att vilja ta mig ur min bekvämlighetszon.

Jakob Eberson
Data Strategist @ BBH Stockholm

Yrkesutbildning när den är som bäst

Det här programmet är ett yrkesdiplomprogram vilket innebär att du kommer att utöva erfarenhetsbaserad inlärning. Inga läroböcker, tester eller traditionella lärare. Du kommer istället att vara en del av en samarbetande utbildningmiljö med hög energi som speglar den moderna arbetsplatsens dynamik. Omgiven av olika talanger och branschexperter från hela världen kommer du att få chansen att skapa lösningar baserat på riktiga problem hos riktiga kunder.

Gå med i ett globalt nätverk
Ex-studenter från Hyper Island och våra samarbetspartners finns i alla delar av världen. Gå med i vårt globala nätverk av radikala tänkare och människor som skapar förändring.

FAQ's

Entry Requirements:
Payment Options:
Relocation:
Visa: