data analytics course

Data-Driven Decision Making

En praktisk kurs om hur förståelse för och användning av data ger affärsinblickar.

Förvandla data till användbara affärsinblickar

Data är det nya guldet för företag. Denna tre dagar långa intensivkurs i datastrategi är utformad för att hjälpa dig identifiera data, förvandla dem och använda dem som en källa till tillväxt för företaget.

Du får en introduktion till det moderna datalandskapet och hur data används inom olika företag och branscher. Lär dig att samla in data med API och skrapverktyg, visualisera dataanalyser, bygga KPI-instrumentpaneler och skapa ett tydligt tillvägagångssätt gällande data i ditt företag. Du kommer också att lära dig om sociala, etiska och rättsliga problem som man kan behöva ta i beaktande när man arbetar med data i dagens digitala era.

När du slutfört kursen i datastrategi kommer du att ha fått med dig de färdigheter, den kunskap och det självförtroende som krävs för att hantera data, samt en förståelse för hur du kan arbeta med data i din organisation.

Detta kommer du att lära dig

Denna datakurs kommer att ge dig kunskap, färdigheter och kompetens som du kan tillämpa genast i ditt arbete eller som du kan använda i ditt CV.

Kunskap

Du kommer att lära dig vad API är, hur de kan användas och varför de är så viktiga. Dessutom kommer du att känna till begreppen stor data och öppen data, hur de påverkar dig personligen och professionellt och hur du kan använda dig av dem på ett effektivt sätt. Du får också en tydlig bild av de rättsliga och etiska aspekterna av databehandling.

Färdigheter

Du kommer att få en förståelse för hur du kan samla in och använda data effektivt för att stödja dina företags-team och uppnå dina mål. Du kommer att kunna arbeta med skrapningsdata och API-samtal, och kunna omvandla och manipulera dem till användbara visualiseringar. Du lär dig också att använda de rätta verktygen för att omvandla data till ett användbart format i analyssyfte. Du kommer att kunna tillämpa business intelligence och analyser på data.

Kompetens

Du lär dig hur man skapar en dataplan i din organisation, vilket inkluderar att utforma hypoteser och använda data för att bedöma deras giltighet. Du kommer också att känna dig säker när det gäller att utforma och verifiera företagskoncept och kampanjer utgående ifrån data. Om du inte arbetar specifikt med data kan du i stället lära dig att samarbeta bättre med data- och marknadsföringsspecialister, och utveckla exakta datainsikter för företaget.

Kursplanen

1

Dag 1

Den datadrivna världen

 • Stor data i den moderna världen och i företagsvärlden
 • Utforska relevanta datakällor för företag
 • Att bli en datadetektiv med ett datatänk
 • Använd allmänt tillgängliga verktyg för att bearbeta data och få nya insikter från data
2

Dag 2

Att använda data i företagssammanhang

 • Förvandla data till användbara insikter
 • Anpassa data till dina företagsmål
 • Utforska Google Analytics
 • Dataskrapning och manipulation
 • Introduktion till populära skrapverktyg
 • Omvandla data till en applikation eller tjänst för samarbete
3

Dag 3

Berätta bättre med data

 • Historieberättande med data
 • Hur visualisering och presentation av data kan stödja beslutsfattande
 • Hur visualisering genom instrumentpaneler och kommandocenter kan förbättra kvalitén och snabba upp beslutsprocessen i företaget
 • Att skapa en dataplan för din organisation
 • Diskussion om problem inom det rättsliga och sociala området samt integritetsproblem i anslutning till datamanipulering

Vem kommer?

Till vår kurs i datastrategi kommer studenter med varierande färdigheter och erfarenheter, vilket gör att många olika perspektiv och utmaningar från olika branscher, länder och upplevelser lyfts fram. Med allt från nybörjare till dataingenjörer kommer kursen att ge dig de färdigheter och den kunskap som krävs för att använda data i dina företagsbeslut, i strategier och i samarbete team emellan.

Låter det här som du?

 • Du vill använda data i beslutsfattande för att stödja företaget, tillväxten och användarupplevelsen
 • Du vill lära dig att hitta, förstå, visualisera och analysera data
 • Du vill få insikter i olika typer av dataanvändning för att stödja dina kollegor och din organisation

Det här kommer du att göra

Utveckla ett datatänk

Tänk som en dataanalytiker och förstå hur data kan ge ovärderliga affärsinblickar gällande försäljning, marknadsföring, kundupplevelse och allmän datastrategi

Utforska riktig data

Använd data från sociala medier och verktyg som Google Analytics

Använd data för att lösa företagsproblem

Hitta, skrapa och manipulera data för verkliga företagslösningar

Skapa datavisualiseringar och instrumentpaneler

Lär dig presentera den data du samlat in och bygg en instrumentpanel som hjälper teamet att lyckas

Förvandla data till insikter

Förstå hur du skapar åtgärder utifrån datan du presenterar. Känn igen skillnaden mellan signal och brus

Lös praktiska uppgifter

Arbeta med verkliga datauppgifter utformade för att utveckla kompetens och samarbete i ditt dagliga arbete

Få feedback och samarbeta

Individuell feedback och samarbete mellan olika branscher och roller ger effektivare inlärning