Hyper Island storsatsar på framtiden och Generation Z

Hyper Island skapar utbildningar som utmanar individer och företag att utvecklas och fortsätta vara konkurrenskraftiga i det allt mer digitaliserade samhället. Nu har skolan sökt 10 nya yrkeshögskoleutbildningar som är anpassade efter en föränderlig arbetsmarknad och som ska ge framtidssäkra yrken. Nu hoppas skolan att Sverige också vågar satsa på framtidens utbildningar.

Tekniska förutsättningar och förändringar gör det svårare att förutspå vilka färdigheter som behövs på arbetsmarknaden i framtiden. Som en del i satsningen på att bättre möta de behoven har Hyper Island sökt 10 nya YH-utbildningar, som tagits fram i nära samarbete med näringslivet, och anställt Karin Engman Carlsson som ny skolchef. Hon är från och med januari månad ansvarig för skolans YH-utbildningar och de ansökningar som YH-myndigheten beslutar om i slutet av januari. Karin Engman Carlsson kommer närmast från Academedia där hon varit Marknadschef Yrkeshögskolor samt Affärsutvecklare.

-Vi vill utbilda för nu och för framtiden. Samhället ställer nya krav och för Sverige är det en hygienfaktor att anpassa sig om vi vill fortsätta vara ett innovativt och konkurrenskraftigt land. Den 26:e januari kommer beskedet från YH-myndigheten och vi får då veta vilka utbildningar vi kommer att få starta. Vi hoppas nu att Sverige är med oss på tåget och vågar satsa på framtidssäkra utbildningar och yrken, fortsätter Karin Engman Carlsson.

Snart kommer Generation Z göra intåg på arbetsmarknaden. Det är den första generationen som på riktigt är ”digital natives” och många förutspår att de kommer ha en stor inverkan på både näringsliv och arbetsmarknad vilket ställer krav på utformningen av nya utbildningar. Även om det inte går att helt förutse utvecklingen syns det redan hur arbetsmarknaden och företagens behov är mer snabbrörliga och oförutsägbara än tidigare.

-Sverige har en chans att bli världsledande på snabbhet, rörlighet och anpassning till framtiden – oavsett vad den för med sig. Då behöver vi utbilda för det. Vi behöver smarta utbildningar som ger studenten en kompass att ge sig ut i en oförutsägbar och digital värld, säger Karin Engman Carlsson, Skolchef på Hyper Island.