Hyper Island-koncernen gör ett starkt 2016

- återinvesterar vinsten för fortsatt expansion

Den svenska exportsuccén Hyper Island, som startade sin första skola i Karlskrona för 20 år sedan, gör idag sina progressiva metoder för lärande och affärsutveckling tillgängliga globalt, genom kontor i Manchester, London, New York, Sao Paulo, Singapore och Karlskrona, huvudkontoret finns i Stockholm.Utöver de populära heltidsutbildningarna, erbjuder man förändringsledning till företag och intensivkurser inom digital transformation med exempelvis onlineutbildningar, en online-toolbox och trendanalyser online.

Ambitionen är att så många individer och företag som möjligt ska tillgodogöra sig den magiska formula som kännetecknar Hyper Island; förändring som omvandlas till framsteg genom livslångt lärande, liksom genuin förståelse för hur just teknisk innovation kan vara avgörande för dessa framsteg. För att stötta denna ambition beslöts 2016 vara ett konsolideringsår, ett beslut som bar frukt, vinsten i sin helhet återinvesteras nu i verksamheten.

– Hyper Islands expansionsresa hittills är en stark plattform att bygga vidare på, vi har gått från att vara en svensk skola med ett spännande internationellt nätverk till ett globalt erkänt lärandeinstitut, dit både talang och företag med höga framtidsambitioner vänder sig. Vinståret 2016 ger oss luft under vingarna för att göra ännu större skillnad för ännu fler individer och företag, säger Fredrik Månsson, styrelseordförande och huvudägare i Hyper Island.

– Att styrelse och ägare väljer att återinvestera vinsten i sin helhet visar att de är fast beslutna att backa Hyper Islands fortsatta expansion, både geografiskt och inom nya affärsområden. Vi kommer att expandera men vi kommer alltid att vara förankrade i samma syfte – att lösa viktiga problem, hos individer, företag och samhällen, genom att sprida våra progressiva lärande- och utvecklingsmetoder till fler. Mitt första halvår vid rodret har varit händelserikt, intensivt och framtidsorienterat. Vi är i en fas där Hyper Island, som den tjugoåring hon är, går från tonåring till ung vuxen – med stora framtidsdrömmar. Och ett fint resultat från föregående år ger oss möjlighet att börja uppfylla flera av dem, säger Sofia Wingren, VD på Hyper Island.

2016 i korthet för Hyper Island Capital AB, koncernbolaget:

 • Rörelseresultat (EBITDA) 11,3 MSEK är en ökning, att jämföra med 2015 års -2,4 MSEK.
 • Nettoomsättningen 130,3 MSEK, en marginell ökning jämfört med föregående års 129,8 MSEK.
 • Snittantalet anställda har ökat från 73 (2015) till 81 (2016).
 • Kostnaderna som minskat är framförallt inköpta tjänster.
 • Kunder i urval 2016; Procter & Gamble, Google, IKEA, Coca-Cola, Yahoo, Nestlé Foods, Unilever, Visa, Volvo Cars, Singapore Press Holdings, TV4, C-More, Skatteverket, Nacka Kommun.
 • Väsentliga händelser i urval H1 2016; etablering av onlineutbildning med Hyper Island-metodik, lansering av Reversed Mentorship (Hyper Island-studenter är mentorer åt svenska mediechefer), start av deltidsutbildning med Master Degree (MA) i digitalt ledarskap i Stockholm som sedan tidigare finns i Singapore och UK, genomförande av tredje omgången av designentreprenörutbildningen 30 weeks i samarbete med Google i New York.
 • Ny VD rekryterades, Sofia Wingren började på Hyper Island i oktober 2016. Tf VD Charlotte Sundåker var ansvarig till sista september.
 • Fastigheter i Karlskrona med ett marknadsvärde om 24 MSEK har lagts ut till försäljning och förväntas säljas under 2018.

För mer information, kontakta VD Sofia Wingren 0708402514 eller styrelsens ordförande Fredrik Månsson 0708725110.

Om Hyper Island
Hyper Island är ett institut för progressivt lärande som grundades i Sverige 1996 och nu har verksamhet i USA, Singapore, Storbritannien, Brasilien och Sverige. Hyper Island har över 20 000 alumni från mer än 50 länder. Verksamheten står på tre ben:

 • Skolan, som erbjuder ackrediterade utbildningar, i form av heltidsutbildningar för svenska och internationella studenter inom ramen för Yrkeshögskolan i Stockholm och Karlskrona samt Masterutbildningar i Stockholm, Manchester och Singapore.
 • Executive Education-delen, som erbjuder vidareutbildningar på deltid för yrkesverksamma.
 • Företagsdelen, där specialister i Hyper Islands progressiva lärande- och utvecklingsmetoder handleder företag i att framtidssäkra analys, affär och arbetssätt, med extra fokus på hur ny teknik kan bidra till framsteg.

Alla tre baseras på den progressiva lärandefilosofin om att genuint lärande och hållbara framsteg endast kan uppnås genom att insikterna som genererar förändring kommer inifrån, på individnivå såväl som på organisations- eller samhällsnivå. Läs mer på www.hyperisland.com

Ledningsgrupp Hyper Island per april 2017
Sofia Wingren, VD
Maria Distner, Managing Director Sverige
Per Vidar Lundberg, Managing Director Americas
David McCall, Managing Director UK
Otto Ruijs, Managing Director Asia
Jan Spjuth, tf CFO
Caroline Olsson, Controller
Bella Funck, Director of Customer & Network
Nathalie Trutmann, Managing Director Brazil
Helena Ekman, CIO

Styrelse Hyper Island Capital AB per april 2017
Fredrik Månsson, styrelseordförande
Pia Anderberg, styrelseledamot
Patrik Salén, styrelseledamot
Mikael Ahlström, styrelseledamot
Åsa Silfverberg, suppleant
Veronica Olsén, suppleant

Ägare i urval Hyper Island Capital AB per april 2016
Fredrik Månsson genom bolag 31%
Axel Johnson-koncernen genom Novax 17%
Familjen Salén genom bolag 14%
Sprout Park Invest AB 8%
Jonathan Briggs, grundare Hyper Island, 5%
Tidigare och nuvarande medarbetare Hyper Island 15%