Job Board

Projektcontroller

Full-time atStockholm ExergiStockholm,Sweden

Job Description

Som processledare för företagets investeringsprocess har du en viktig roll för vår projekt- och portföljstyrning. Ditt huvudsakliga ansvar är att förvalta och vidareutveckla Stockholm Exergis Investeringsprocess och projektprocess samt driva kvalitetsförbättrande initiativ kopplat till dessa. Som processledare har du övergripande ansvar för hela processen och säkerställer att investeringsprocessen i sin helhet är organiserad på ett effektivt sätt. I rollen ingår också operativt arbete som projektcontroller i investeringsprojekt ca 50 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:
• Tillhandahålla kvalitativa utbildningar för personalen i Stockholm Exergi kopplat till projektverksamheten och våra processer och beslutade arbetssätt.

• Kontinuerligt kommunicera och informera om ändringar i processen samt utveckla investeringsprocessens hemsida på SharePoint.

• Säkerställa och tillhandahålla kvalitativa och standardiserade rutiner, instruktioner och mallar för Stockholm Exergis investeringsprojekt.

• Planera och genomföra månadsvisa förvaltningsforum inom ramen för projektprocessen.

• Agera kravställare på utredningar och stödsystem kopplade till Investeringsprocessen.

• Engagera nyckelpersoner i olika delar av verksamheten för att möjliggöra processutveckling.

• Kunna prioritera förslag utifrån vad som skapar bäst värde för Stockholm Exergi.

• Säkerställa att projekt följer Stockholm Exergis processer för projektgenomförande och projektstyrning.

• Kontinuerligt uppdatera tidplanen under projektets gång och genomföra analyser för att identifiera projektrisker och möjligheter.

• Stödja projektet med budgetering, kostnadsuppföljning samt prognostisering. Proaktivt föreslå åtgärder för att projektet ska kunna nå sina tid- och kostnadsmål.

Vi erbjuder dig
Du kommer att arbeta på ett företag som nu tar sats för att öka den redan höga andelen förnybar och återvunnen energi och strävar efter att vara föregångare i branschen vad gäller hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv. Vi har flera stora utmanande investeringsprojekt framför oss som kommer att ställa särskilda krav på vår verksamhet med avseende på projektcontrolling, tidsplanering, utbildning av projektledare i vår projektmodell samt vidareutveckling av våra processer för investeringar, projekt och inköp.

Din kvalifikationer
Du har troligen en ingenjörs- eller ekonomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. För att bli framgångsrik i rollen krävs det att du har en god struktur på ditt arbete. Du är en lagspelare som sätter teamet före individen.

Andra personliga egenskaper som vi värdesätter är att du har förmåga att entusiasmera och driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete i samverkan med andra. Du är nytänkande, initiativrik och ansvarstagande.

Intresserad?
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 6 maj 2018.

Vid frågor vänligen kontakta Chef Projekt- och portföljstyrning Anneliina Kupiainen på 0725843740 eller anneliina.kupiainen@stockholmexergi.se.

Fackliga representanter är Ledarna, Hamid Koochaky; Unionen, Louise Leandertz; SEKO, Jan Persson och Akademikerna/Sveriges Ingenjörer, Anders Marklund. Samtliga nås via växeln på 08-671 70 00.

About Stockholm Exergi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag, ägt av Stockholms stad och Fortum. Vi värmer över 800 000 stockholmare och svalkar drygt 400 sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter. 700 anställda från Högdalen i söder till Brista i norr jobbar tillsammans med kunder och stockholmare för att förse staden med enkel, säker och hållbar energi, dygnet runt, året runt.