Produktionsansvarig at IVISYS in Vällingby, stockholm, Sweden

Full-time
Leadership
IVISYS söker en välstrukturerat produktionsansvarig, som kan driva och genomföra order/projekt, i en liten organisation, där samarbete är en förutsättning. IVISYS tillverkar automationslösningar till industrin med fokus på automatiserat avsyning med vision. Arbetsuppgifterna består i att definiera de olika moment som skall genomföras i specifika projekt/order, planera in resurser, tillhandahålla resurser, komponenter etc. Kommunicera med kunden kring leverans och tekniska frågor. Ta ansvar för leveranstid och kvalitet av det levererade. Produktportföljen innefattar ett antal standard lösningar till automatiserat kvalitetskontroll och riktar sig till flera industrisegment som önskar att automatisera sin produktionsprocess.Ansökaren har arbetat med projektledning och tar gärna ansvar för att driva fram processer. Teknisk kompetens och teknisk nyfikenhet förväntas av ansökaren. Det förväntas att ansökaren kan kommunicera i skrift och tal på svenska och engelska, och gärna på ytterligare europeiska språk.IVISYS erbjuder en tillsvidare anställning med en fast månatlig lön.För ytterligare information och ansökning, vänligen kontakta Mikael Sjöholm, CEO, IVISYSTelefon: +46 70 286 02 15; E-post: ms@ivisys.com

IVISYS

Vällingby, stockholm, Sweden
IVISYS is combining the knowledge of two engineering companies, one with a superior patented image processing software and the other with a unique superior command of Image acquisition. The unique product offering of IVISYS with the IVISYS Pro software suite, the use of artificial intelligence (AI) and outstanding quality in light and sensor knowledge is giving the Industry automated vision inspection solutions that are reliable, fast and flexible. With a portfolio of standard solutions that can be integrated in almost all industrial productions the market accessible to IVISYS is global, large in volume, and growing at the rate of the industry automation, currently strongly driven by the industry 4.0 approach. The solutions offered are available to most industrial manufacturers due to the short ROI, when comparing to existing manual control widely used in the industry today. Winner of Frost & Sullivan's entrepreneurial price in Europa 2017.