Nathalie Trutmann ny VD på Hyper Island

Nathalie Trutmann, chef för Hyper Island i Americas tar över som VD på Hyper Island när Sofia Wingren lämnar efter tre år på VD-posten.

“Vi kan se ett enormt skifte i omvärlden vad gäller framtidens arbetssätt, kompetensutveckling och omställning i företag världen över. Där är Hyper Island oerhört väl positionerade och vi ser en ökad efterfrågan för våra företagstjänster, särskilt på de större marknaderna utanför Sverige”, säger Hyper Islands ordförande Fredrik Månsson. “Nathalie har varit med och byggt vårt företagserbjudande från grunden och drivit en mycket framgångsrik tillväxt i Brasilien de senaste åren. Med sin internationella profil och sin förankring i bolaget är hon rätt person att ta över och driva bolaget vidare, efter tre framgångsrika år under Sofia Wingrens ledning.

Under de senaste åren har Hyper Island gått in i en mycket expansiv fas och växer på alla marknader och inom alla affärsområden. Skolerbjudandet i Sverige har mer än dubblerats, Hyper Islands distans-erbjudande online har vuxit sig stort och affärsområdet “Business Transformation” växer allra snabbast.

“Jag är oerhört stolt över det Hyper Island vi byggt under de här åren. Vi har gått från en lokal mindset till att verkligen jobba tillsammans som ett globalt team. Vi har drivit förändring, vågat nytt och mognat som organisation. Samtidigt har vi vuxit och blivit en internationell spelare att räkna med. Idag utvecklar vi innovativa produkter för framtidens lärande, något som redan fått stort genomslag hos våra kunder. Sen är jag förstås väldigt nöjd över att vi idag utexaminerar mer än dubbelt så många studenter från Hyper Island jämfört med för tre år sedan och därmed förser Sverige och världen med förstklassig digital kompetens, säger Sofia Wingren.

Sofia Wingren efterträds av Nathalie Trutmann, som byggt Hyper Island i Sydamerika från start. Med fem års erfarenhet i bolaget och flera år i ledningsgruppen så har hon en god förståelse för de möjligheter och utmaningar bolaget nu står inför. Hennes tillsättning är också representativ för den internationalisering Hyper Island genomgått de senaste åren, där hälften av intäkterna nu kommer från marknader utanför Sverige och där de snabbast växande marknaderna ligger i Latinamerika och Asien.

“Detta är naturligtvis ett oerhört spännande uppdrag och jag ser fram emot att vara med på Hyper Islands fortsatta framtidssaga. Jag ser dagligen bevis på de resultat vi åstadkommer inom företag och med människor vad gäller kultur, ledarskap, förändring och strategisk utveckling och hoppas kunna växla upp så att fler får tillgång till Hyper Islands metodik och magi.” säger Nathalie Trutmann.

Nathalie Trutmann var tidigare Innovation Director på FIAP (ett ledande universitet inom Business Management och IT i Brasilien), har varit Ambassadör för Singularity University och har en MBA från INSEAD. Hon tillträder från och med den 1 september 2019.

Hyper Island
Hyper Island driver idag utbildnings- och konsulttjänster inom digital transformation och kompetensutveckling utifrån fyra affärsområden; Hyper Islands yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm och Karlskrona, Hyper Island Business Transformation med kontor i Stockholm, London, New York, Sao Paulo och Singapore, Hyper Island Masters-utbildningar i Stockholm, London, Manchester och Singapore och Hyper Island Courses som erbjuds globalt.

Frågor/Kontakt: Fredrik Månsson, Ordförande, fredrik@qusthus.se
Nathalie Trutmann, tillträdande VD, nathalie.trutmann@hyperisland.com
Sofia Wingren, avgående VD, sofia.wingren@hyperisland.com